Ceny usług, ze względu na zróżnicowane potrzeby i wymagania ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji.

Ceny naszych usług zależą od wielu czynników, przede wszystkim:

  • rodzaju prowadzonej działalności,

  • ilości dokumentów księgowych,

  • ilości pracowników i właścicieli.